Stand van zaken

Per 15 februari 2006
BonaireCuraçaoSint MaartenSint EustatiusSaba

Bonaire

Op Bonaire zijn inmiddels 8 woningen verbeterd in de wijken Rincon, Antriol en Nort Salinja. Het betreft hier een groot aantal woningen van ouderen. Er is gestart met nog eens 5 woningen. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om 16 woningen aan te besteden.

Daarnaast zijn ook een aantal wegenverbeteringsprojecten uitgevoerd (Antriol en Rincon).

Curaçao

St. Jago
De aanpak van de integrale wijkaanpak is als pilotproject begonnen in St. Jago. Het Urgentieprogramma was toen nog niet in uitvoering. In deze wijk zijn inmiddels al 38 woningen opgeknapt. Onlangs is gestart met het opknappen van nog eens 17 woningen, waarvan inmiddels 12 al zijn opgeleverd. Afgezien van woningverbetering zijn ook de wegen in deze wijk verbeterd. Uit een behoeften-onderzoek onder de bewoners van St. Jago is voorts gebleken dat er behoefte was naar (voorlichtings-)activiteiten voor ouderen, waar inmiddels gevolg aan is gegeven. Wekelijks komen ongeveer 15 bejaarden bij elkaar voor activiteiten gericht op gezondheidsvoorlichting en excursies. Het Wit-Gele Kruis verzorgt deze bijeenkomsten.

Montverde en Coronet
Ten behoeve van de eerste fase zijn bij 34 woningen sociale intakegesprekken afgenomen. Er zullen 14 woningen worden opgeknapt. Inmiddels is gestart met de eerste 8 hiervan.

Nieuw Nederland
Er zijn bij 21 woningen een sociaal intakegesprek worden afgenomen. Er is inmiddels een weg in Nieuw Nederland gerenoveerd.

Soto en omgeving
Op 23 juni 2005 is de officiële start gegeven voor het opknappen van 30 woningen. Op een enkele woning na zijn alle woningen opgeleverd. In de tweede fase zullen opnieuw 34 woningen verspreid over Banda Bou worden opgeknapt.

Dòmi
In Dòmi zijn 24 woningen als slecht tot zeer slecht geïdentificeerd. In de eerste fase komen 7 woningen in aanmerking voor verbetering. Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering van start gaat.

Souax
Van in totaal 48 woningen zijn sociale rapportages opgemaakt. In deze wijk komen in de eerste fase 12 woningen in aanmerking voor woningverbetering. De uitvoering is in juli 2005 begonnen. Inmiddels is de tweede fase in voorbereiding (9 gevallen). Voorts is eind juli 2005, eveneens in het kader van de integrale wijkaanpak, de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum in deze wijk opgeleverd. Per 1 september is er ook een sportveld opgeleverd. De bedoeling is om in deze wijk ook een pilotproject op te starten voor een digitaal trapveld. Zodoende krijgen minderbedeelden ook een kans om kennis te maken met de wereld van moderne technologie.

Wishi/Marchena
In Wishi/Marchena zijn 5 woningen voor gehandicapten en bejaarden opgeleverd.

Dein
Ten behoeve van de eerste fase zijn bij 17 woningen sociale intakegesprekken afgenomen. Er zijn 12 woningen geselecteerd voor woningverbetering. Daarnaast zullen ook infrastrukturele werken worden uitgevoerd.

Noord-Roosendaal
De aannemingsovereenkomsten ten behoeve van de eerste fase (14 woningen) zijn op 14 september 2005 getekend. De uitvoering is vertraagd ivm het gebrek aan wisselwoningen.

Rooi Santu
De eerste fase (7 woningen en één geval van puinopruiming/schoonmaak) is opgeleverd. De uitvoering van de tweede fase (17 woningen) is in juni 2005 gestart. Hiervan zijn inmiddels 13 woningen opgeleverd. Tevens is er een wegenverbeteringsproject opgeleverd.

Eind maart 2005 werden 25 woningen (eerste fase) opgeleverd in de wijken Middle Region, Dutch Quarter, Sucker Garden en Cay Bay. De tweede fase (16 woningen) is in uitvoering. De derde fase (23 woningen) is in voorbereiding.

Sint Maarten

Daarnaast zijn ook een aantal infrastructurele werken in uitvoering genomen in verband met de hevige regenval (wolkbreuk) van eind juli 2005, zoals o.a. de storm drain in St. Peters, reparatie Duiker Oslo Drive Dutch Quarter, alsmede de infrastructurele werken nabij Ruby Labega School. Zowel het werk aan de Ruby Labega School als die van de duiker zijn opgeleverd.

De voorbereidingen t.b.v. de infrastructurele werken in de wijk Dutch Quarter zijn nagenoeg afgerond.

Sint Eustatius

Op St. Eustatius zijn de volgende projecten in uitvoering dan wel opgeleverd (eerste fase):

  1. Krotopruiming/schoonmaak: slopen en afvoeren van 28 onbewoonde krotten (in uitvoering)
  2. Woningverbetering in de wijk Jeems: 2 woningen zijn reeds ververbeterd.
  3. Nieuwbouw in de wijk Lodi (achter Antillean View Hotel):
    nieuwbouw 6 woningen op overheidsgrond ter vervanging van 6 “shacks”. Deze woningen zullen worden verhuurd aan armlastigen en worden beheerd door Statia Housing Foundation, die de huurpenningen aanwendt voor de beheerskosten. Alle 6 woningen zijn nagenoeg opgeleverd.
  4. Infrastructuur Jeems: er zijn drie hoofdzandwegen geasfalteerd (reeds opgeleverd).
  5. Infrastructuur Lodi: ontsluiting en infrastructurele werken is in uitvoering. Het plan voor de tweede fase is in voorbereiding.

Saba

Hier worden thans 6 woningen verbeterd in The Bottom, waarvan vier reeds opgeleverd zijn. Op 9 februari jl. is begonnen met de laatste twee woningen van de eerste fase.

De tweede fase (7 woningen en enkele infrastructurele werken) is in behandeling.