Periode juli 2004 – oktober 2005

Het grootste gedeelte van projecten die Reda Sosial in 2004 in uitvoering heeft genomen hebben betrekking op armoedebestrijding. Het accent ligt hierbij op het vergroten van de zelfredzaamheid van de participanten. 

Overzicht van projecten 2004-2005

bonaire  –  curaçao  –  saba  –  st. eustatius –  st. maarten


Bonaire

 • Aanpak slechte woonomstandigheden achterstandswijken Amboina, Antriol en Rincon
  (N.B. betrekken werklozen bij uitvoering wijkverbeteringsprojecten in het kader van de integrale wijkaanpak)
 • Voorlichting drugspreventie
 • Nieuwbouw buurtcentrum Amboina (i.h.k.v. integrale wijkaanpak)
 • Budgetteringscursussen in achterstandswijken
 • Onderzoek alfabetisering en materiaalontwikkeling
 • Training en vorming 60-plussers Bonaire
 • Ouderenvoorzieningen
 • Voorlichting Aids (preventie)
 • Medische apparatuur kraam, ortho en oog

bonaire  –  curaçao  –  saba  –  st. eustatius –  st. maarten


Curaçao

 • Voortzetting integrale wijkaanpak St. Jago
 • Aanpak slechte woonomstandigheden achterstandswijken (Nieuw-Nederland, Monteverde/Coronet, Rooi Santu, Dein, Souax, Soto, Otrobanda)
  (N.B. betrekken werklozen bij uitvoering wijkverbeteringsprojecten)
 • Economische ontwikkeling Punda (o.a. Wilhelminaplein) en Otrobanda
 • Renovatie kinderoorden Brakkeput
 • Gezondheidsvoorlichting Fuik en St. Jago
 • Budgetteringscursussen
 • Levering schooluniformen en -artikelen armoedewijken
 • Informatiekiosk Punda
 • Muziekkiosk Otrobanda
 • Taximeters
 • Marktstandplaatsen Awasa Otrobanda
 • Nieuwbouw multifunctioneel centrum Souax (inclusief sportveld)
 • Maatschappelijk herstel ex-drugsverslaafden
 • Alfabetiseringscursussen
 • Aanschaf medische apparatuur Sehos
 • Ouderen- en gehandicaptenvoorzieningen
 • Buurtcentrum Mahuma
 • Renovatie Brasami ten behoeve van opvang en behandeling verslaafden
 • Elektronische Zorg en Registratie Applicatie Brasami (registratie drugsverslaafden)
 • Maritieme Opleidingen Feffik
  (ter vergroting kansen werklozen/dropouts in de transportsector) 
 • HBO-opleiding voor de sector Gedrag en Maatschappij (HOGMA)
 • Bejaardentehuis Barahonaweg (Buena Vista)

bonaire  –  curaçao  –  saba  –  st. eustatius –  st. maarten


Saba

 • Onderzoek economische mogelijkheden t.b.v. eco-toerisme
 • Aanpak slechte woonomstandigheden The Bottom
  (N.B. betrekken werklozen bij uitvoering wijkverbeteringsprojecten)
 • Opleiding crècheleidsters
 • Volwasseneneducatie

bonaire  –  curaçao  –  saba  –  st. eustatius –  st. maarten


St. Eustatius

 • Aanpak slechte woonomstandigheden in Jeems en Lodi
  (N.B. betrekken werklozen bij uitvoering wijkverbeteringsprojecten)
 • Opleiding crècheleidsters (voorschoolse educatie)
 • Herstelwerkzaamheden Kindergarten
 • Uitbreiding Auxiliary Home
 • Bouw publiek zwembad
 • Aanschaf werkmaterialen en apparatuur

bonaire  –  curaçao  –  saba  –  st. eustatius –  st. maarten


St. Maarten

 • Aanpak slechte woonomstandigheden achterstandswijken St. Peters, Middle Region, Dutch Quarter, Sucker Garden, Cay Bay (N.B. betrekken werklozen bij uitvoering wijkverbeteringsprojecten)
 • Wegenverbetering achterstandswijken
 • Wegenverbetering (schade ontstaan door recente wolkbreuk)
 • Alfabetiseringscursussen
 • Festival Marktplaats
 • Budgetteringscursussen
 • Opleiding crècheleidsters
 • Vakopleiding voor werklozen
 • Opzetten organisatie Midden- en kleinbedrijf
 • Aankoop medische apparatuur t.b.v. ziekenhuis

bonaire  –  curaçao  –  saba  –  st. eustatius –  st. maarten