NGO

Op deze pagina treft u de laatste versie van de formulieren voor een subsidieverzoek voor uw stichting of vereniging.

Achtergrond

Reda Sosial heeft twee typen aanvragen voor subsidie voor uw stichting of vereniging. Een aanvraag voor een Donatie voor een activiteit of een aanvraag voor een Project.

Donaties zijn kleine activiteiten van een dag of enkele dagen. Wilt u een aanvraag voor een kleine subsidie voor een donatie, dan vult u een Donatieformulier in.

Projecten zijn activiteiten die meerdere maanden duren. Wilt u een aanvraag voor een grote subsidie voor een project doen dan vult u een Projectindieningsformaat in.

Donatieformulier

Als u een kleine donatie wilt (bijvoorbeeld voor een vakantieplan of een activiteit van een dag dan dient u dit donatieformulier in te vullen.

 • Een volledig ingevuld donatieformulier moet bij Reda Sosial zijn minstens 1 maand voor de start van uw activiteit
 • Vul het document volledig in
 • Laat een lid van uw bestuur het ondertekenen
 • Voeg een begroting bij plus eventueel offertes voor uw activiteit
 • Voeg een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel bij (niet ouder dan 6 maanden)
 • Voeg een copie van uw statuten van uw stichting of vereniging bij
 • Print dit uit en lever het aan bij de balie van Reda Sosial (Salinja 155).
 • We kunnen helaas deze donaties niet per email ontvangen en verwerken.

Download Donatieformulier

Projectindieningsformulier

 • Een volledig ingevuld Projectindieningsformulier moet bij Reda Sosial zijn minstens 2 maanden voor de start van uw project
 • Vul het document volledig in
 • Laat een lid van uw bestuur het ondertekenen
 • Voeg een begroting bij plus eventueel offertes voor uw activiteit
 • Voeg een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel bij (niet ouder dan 6 maanden)
 • Voeg een copie van uw statuten van uw stichting of vereniging bij
 • Print dit uit en lever het aan bij de balie van Reda Sosial (Salinja 155).
 • We kunnen helaas deze donaties niet per email ontvangen en verwerken.

Download Projectindieningsformaat