Organisatie

Reda Sosial is een lijnstaforganisatie met een bestuur en een bureau.

Het bestuur zet het beleid uit. Oorspronkelijk bestond het bestuur uit maximaal acht leden, waarin vertegenwoordigd: één lid, aangewezen door de regering van elk der eilandgebieden van Nederlandse Antillen, twee leden, aangewezen door de Nederlandse regering en één lid, vertegenwoordigend de Regering van de Nederlandse Antillen, dat tevens voorzitter is van het bestuur.

Overeenkomstig het nieuwe overheidsbeleid van de Nederlandse regering, waarin directe bemoeienis met bestuurstaken van stichtingen e.d. niet meer passen, heeft Nederland geen vertegenwoordiging meer in het bestuur. Het bestuur is sinds 10 Oktober, 2010 verantwoording verschuldigd aan de Minister-President van Curaçao.

Bestuursleden

Nirayca Oleana-LouisaLid Raad van Commissaris

Het bureau draagt zorg voor de uitvoering van het door het bestuur uitgestippelde beleid. De werkzaamheden van de beleidsmedewerkers omvatten het volgende:

  • projectvoorbereiding en -beoordeling en het uitbrengen van adviezen aan het bestuur
  • afhandeling van de door het bestuur goedgekeurde of afgewezen projecten
  • projectbegeleiding en -monitoring
  • afhandeling van de financiële verantwoording van projecten
  • opstelling van beleidsnota’s
  • representatie van Reda Sosial bij verschillende activiteiten

Personeel

Wilfred BonafaciaDirecteur
Mariela JulietDirectie Assistente
Liviësa LeonoraBeleidsmedewerker Sociale en Educatieve Projecten
Nasita ApostelAdministratief Medewerker
Rudney MarthaSociaal-Maatschappelijk Werker
Farida PinedoFinancial Controller
Laureen IsijkFacilitair Medewerker