Financieringsverzoek

Wie
NGO’s kunnen projectvoorstellen ter financiering indienen bij Reda Sosial.

Wat
Een financieringsvoorstel dient gepaard te gaan met een duidelijk geschreven projectdossier, zo mogelijk onderbouwd met kwantitatieve gegevens. De instantie wordt vriendelijk verzocht daarbij gebruik te maken van het indieningsformat. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Waar
Het financieringsverzoek kan worden ingediend per post, fax of email (contact).

Beoordelingscriteria
Het projectvoorstel dient zoveel mogelijk te passen in het geformuleerde beleid (doelstellingen).
De indiener dient duidelijk aan te geven hoe het voortbestaan van het project wordt gegarandeerd, als financiering van Reda Sosial te zijner tijd tot een einde komt. Het project zal zich dan zelf met behulp van andere middelen moeten gaan bedruipen.

In behandeling
Wanneer de binnengekomen projectvoorstellen binnen de doelstellingen van Reda Sosial vallen, wordt het project daadwerkelijk ingeboekt. De verantwoordelijke beleidsmedewerker maakt het project behandelingsrijp, d.w.z. indien noodzakelijk wordt het projectdossier met informatie aangevuld.

Beslissing
Wanneer het project behandelingsrijp is, gaat deze voorzien van een advies van het bureau naar het bestuur, die de finale beslissing neemt. Er zijn drie opties:

  1. Het project wordt goedgekeurd. De indiener ontvangt een goedkeuringsbrief.
  2. Het project wordt aangehouden wanneer het bestuur meent dat zij geen gefundeerd oordeel kan vormen over een bepaald project door onduidelijkheden of ontbrekende informatie.
    De verantwoordelijke beleidsmedewerker draagt zorg voor de aanvulling van het projectdossier.
  3. Het project wordt afgewezen. De indiener ontvangt een afwijzingsbrief.