Publikashonnan

Aan de Slag; van sociale nood naar economisch perspectief. Een sociaal actieprogramma

Autor: Komishon Akshon Sosial
Luga: Curaçao
Aña: 1996
E rapòrt aki den forma di un programa di akshon ta forma base di lantamentu di Reda Sosial. Den dje nan ta menshoná algun rekomendashon pa drecha kalidat di bida, spesífikamente den barionan ku atraso na Kòrsou, riba término kòrtiku, i tambe rekomendashon ku riba término largu mester resultá den mehorashonnan struktural, entre otro, riba tereno di empleo.

Download rapport


Match-mis-match; om-, her- en bijscholing in de Nederlandse Antillen.

Auteur: Verton Advies
Plaats: Curaçao
Jaar: 1998 (gereviseerde versie)
In dit onderzoeksrapport wordt bekeken wat de behoefte is in de Nederlandse Antillen aan om-, her- en bijscholing en wat moet worden ondernomen om aan die behoefte tegemoet te komen. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe moet worden omgegaan met de bestaande institutionele omgeving, met de samenhang met andere beleidsterreinen en met de veranderingen in de sociaal-culturele omgeving? Ook komt hierin naar voren op welke manier mensen met geen of onvoldoende opleiding, met geen of weinig werkervaring aangespoord kunnen worden om op gedisciplineerde wijze deel te nemen aan om-, her-, en bijscholing?

Het resultaat van dit onderzoek verschaft uitgangspunten voor de wijze van aanpak die bij het opzetten van projecten van om-, her- en bijscholing het beste kan worden gehanteerd.

Download rapport


Pobresa, ban atak’é; een sociaal-economische diagnose van de armoede op Curaçao

Autor: Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Luga: Curaçao
Aña: 1999
E rapòrt ta reflehá e resultadonan di un investigashon di pobresa ku a tene na Kòrsou. E investigashon ta duna un idea di e situashon den kua mayoria di gruponan marginá na Kòrsou ta biba: nan nesesidatnan, nan aspirashonnan i nan vishonnan relashoná ku solushonnan deseá. A hasi e análisis den kuater bario ku atraso na Kòrsou, esta: Soto, Kanga/Dein, Seru Grandi i Berg Altena.

Download rapport


Atakando Pobresa; armoedebestrijding door integrale wijkaanpak

Autor: St. Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Luga: Curaçao
Aña: 2003
E rapòrt aki ta un kontinuashon di e publikashon “Pobresa, ban atak’é”. Ademas di un deskripshon di e problemanan antiano relashoná ku pobresa, manera migrashon, stagnashon riba merkado laboral, e problema di droga, oumento di kantidat di hende di edat i e situashon prekario di salubridat, ta duna hopi rekomendashon riba tereno di aserkamentu integral di bario (infrastruktura físiko i servisionan di sosten den bario i ampliashon di oportunidatnan riba merkado laboral pa medio di programanan ku ta fomentá entrada).

Download samenvatting
Download rapport


Social Development and Poverty Related Issues in St. Maarten, St. Eustatius, Saba and Bonaire

Author: St. Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Luga: Curaçao
Aña: 2004
Den e rapòrt aki ta duna un deskripshon sosio-ekonómiko di e situashon riba kuater di e islanan di Antia Hulandes, partikularmente: desaroyonan demográfiko, desaroyonan riba merkado laboral e asuntunan relashoná ku salubridat. Ademas den e rapòrt aki ta sita e plannan insular pa desaroyo, i tambe e invershonnan ku Reda Sosial a hasi den desaroyo sosial i ekonómiko na e islanan di Antia Hulandes. E ta kaba ku un deskripshon global di e aserkamentu integral di bario.

Download samenvatting
bestel rapport à ANG. 25,- (excl. verzendkosten)


Trabou tin; een drie-sporen aanpak (juli 2004-december 2005)

Auteur: St. Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Plaats: Curaçao
Jaar: 2004
Dit rapport omvat de accute realisatie van een aantal programma’s gericht op het binnen een periode van anderhalf jaar (juli 2004 tot en met december 2005) uitvoeren van de door Reda Sosial voorgestane armoedebestrijding, het scheppen van werkgelegenheid en de aanpak van een aantal zorggebieden die prioriteit genieten in de sociale ontwikkeling van de Nederlandse Antillen.

Download rapport


Projectplan Maatschappelijk Herstel

Auteur: Ad Interim Management and Organisation Consultants B.V.
Plaats: Curaçao
Jaar: 2005

In dit advies wordt een plan van aanpak beschreven voor de begeleiding van ex-drugsverslaafden op een achttal leefbaarheidsgebieden, te weten: huisvesting, arbeid, gezondheid, justitie en veiligheid, tijdsbesteding, sociale omgeving, inkomen en scholing.

Download rapport


Tussenrapportage stand van zaken uitvoering urgentieprogramma 2004/2006

Auteur: Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
Plaats: Curaçao
Jaar: maart 2006
In deze tussenrapportage wordt een stand van zaken gegeven van de uitvoering van het urgentieprogramma van de regering van de Nederlandse Antillen.

Download rapport